Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Opgave tot deelname aan een evenement via de website kan de bezoeker om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden gevraagd.

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

Wij gebruiken de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met deelnemers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie:

  • ten behoeve van het versturen van de noodzakelijke gegevens aan de juiste persoon;
  • om deelnemers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief m.b.t. de roeiactiviteiten, te informeren over wijzigingen;
  • om contact op te nemen voor toekomstige events;
  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar deelnemers, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  • voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Links

Op www.stayles.nl staan een verwijzingen naar websites van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Beeld

Wij publiceren beeldmateriaal van evenementen en bijeenkomsten – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die wij verzamelen kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies

Wij behouden ons het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, maar niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk.

Inzage en correctie en intrekking toestemming

Deelnemers van roei-activiteiten kunnen schriftelijk, via info@stayles.nl verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat dit privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen?

Als er vragen zijn, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals onder het menu “Contact” omschreven.