Om de skiff bestuurbaar te houden is het gebruik van commando’s nodig. De roeiers moeten samenwerken om vooruit te komen. Iedereen moet op hetzelfde moment dezelfde actie uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan kan de stuurman de boot niet meer onder controle houden. Commando’s moeten altijd duidelijk en voor iedereen verstaanbaar uitgesproken en direct opgevolgd worden. Veel commando’s bestaan uit een waarschuwings- en een uitvoeringsgedeelte.

Belangrijke termen

  • Stuurboord (SB): rechts vanuit de stuurpositie gezien
  • Bakboord (BB): links vanuit de stuurpositie gezien
  • Boeg: de roeier die het verst voorin de boot zit (het dichtst bij de stevenl)
  • Slag: de roeier die het verst achterin de boot zit (van de steven af)
  • Elke roeier heeft een nummer, te beginnen bij de boeg met nummer 1. De slag heeft nummer 4

Belangrijkste commando’s

Riemen ….. Toe

Dit commando geeft aan dat de riemen uitgezet worden op de dolpen en dat het roeien gestart kan worden.

Beide boorden Haalt op ….. Gelijk

Dit commando geeft aan dat met roeien gestart gaat worden. Met gestrekte armen naar voren buigen en op commando ‘gelijk’ de bladen in het water zetten en met gestrekte armen naar achteren hangen om de roeibeweging te maken.

Op ….. Riemen

Dit commando geeft aan dat er gestopt moet worden met roeien. Riemen haaks op de boot boven het water.

Stopt ….. Af

Dit commando dient om de snelheid uit de boot te halen. Roeiers zetten hun blad in het water en houden de riemen haaks op de boot.

Beide boorden Strijkt ….. Gelijk

Dit commando dient om de boot recht naar achteren te varen. De riemen gaan te water en er wordt op het commando ‘gelijk’ tegen de riemen geduwd om de tegengestelde roeibeweging te maken.

BB Haalt / SB Strijkt > Halen ….. Gelijk > Strijken ….. Gelijk

Dit commando wordt gebruikt om de boot om de as te laten draaien (vergt wel enige oefening), 4 roeiers bewegen in kadans, beurtelings halen en strijken.

Lopen ….. Riemen

Dit commando dient om een smalle doorgang te passeren, de riemen worden zo dicht mogelijk langs de boot gehouden.

Riemen …. Geroeid

Dit commando geeft aan dat de riemen in de boot gelegd moeten worden.